My Team
Dagens kampe Dagens resultater Get 2 Football

Ungdomsafdeling

FFI Fodbold har en af landsdelens største ungdomsafdelinger, og har hold der passer til alle niveauer til drenge og piger.  Er det første gang du starter i klubben som micro spiller, eller kommer du fra en anden klub, vil vi gerne byde dig velkommen til FFI Fodbold.

FFI Fodbold blev årets ungdomsklub under DBU Jylland i 2015. Det er en pris vi er meget stolte over og det er en stor anerkendelse af det store frivillige arbejde der ydes i klubben.  Begrundelsen for at det blev FFI Fodbold skyldes vores initiativ med 5 klubaftener med fællesspisning fra U14 til –senior, opstart af specifiktræning for U10-U15, opbygning af sportsudvalg i vores ungdomsafdelinger.

Klubbens værdigrundlag består af 5 nedenstående nøglepunkter, som tager udgangspunkt i ”glæden ved fodbold”.

Du kan læse mere om værdigrundlaget under menuen ”klubben”

  • Udvikling for alle

  • Der er plads til alle

  • Forpligtende samarbejde med alle

  • Socialt forpligtende fællesskab for alle

  • ”Der er styr på det”

FFI fodbold følger DBU’s aldersinddeling omkring ungdomsfodbold og følger DBU’s holdninger og handlinger til ungdomsfodbold og forventer forældrene følger de 10 forældrebud.

Til og med U12 er det børnefodbold. Fra U13 til U19 er det ungdomsfodbold. Dog har vi valgt at U19 organisatorisk er sammen med seniorafdelingen.

Der er ansat en børne- og ungdomskonsulent som hjælper og vejleder trænerne med at udarbejde årsplaner og træningsprogrammer for de enkelte årgange samt løbende opfølgning på træning og kampe.

Vi har nedsat sportschefudvalg for følgende grupperinger - Micro, Piger, u10-u13 drenge, u14-u17 drenge. Klubbens Sportschefudvalget har det overordnede ansvar for ansættelse, valg af trænere, oprettelse af sports- og sponsorudvalg, samt sørge for en hensigtsmæssig koordinering og servicering.

Til hver årgang er der tilknyttet et aktivitetsudvalg, som hjælper afdelingen med aktiviteter, sponsor indsamling og øvrig koordinering i afdelingen.

Alle afdelinger er omfattet af Diadora tøjpakke som indgår i kontingentet. Op til U9 er det en lille tøjpakke og fra U10 er det en stor tøjpakke. Vi henviser til vores FFI/Diadora webshop på vores hjemmeside, hvor du kan finde mange gode klubtilbud.

FFI fodbold har et formelt samarbejde med AAB talentskole og træningen for U10-U14 foregår fredag på kunstgræsbanen. Læs mere i menuen under AAB's talentskole i FFI.

I løbet af foråret og efteråret vil der være 2-3 klubaftener for u13 til u17, hvor der er fællespisning og kåring af månedens spiller i hver afdeling i drenge og pigeafdelingen samt kåring af månedens træner. Det koster kr. 30 pr. person for deltagelse i arrangementet og med ca. 200 deltagere i gennemsnit til hver klubaften, kan vi roligt nævne det er en stor succes i klubben.

Vi henviser til menupunkterne under ungdom og til klubben generelt, hvor du kan finde mere information om kontingent, indmeldelse, aktivitetsudvalg, værdigrundlag,  træneroversigt m.m.

FfI Fodbold - Fodboldvej 7 - DK-9900 Frederikshavn - Denmark - Phone: +45 9842 9127 - Mail: ffi@ffifodbold.dk