My Team
Dagens kampe Dagens resultater Get 2 Football

AaB`s Talentskole i FFI

 

Træningen på AaB's Talent skole i Frederikshavn finder sted fredag eftermiddag ved: FfI's anlæg, Fodboldvej 7, 9900 Frederikshavn.

Træningsdagene i næste halvår er fredag den: 31/3, 7/4, 21/4, 28/4, 5/5, 19/5, 9/6 og 16/6.

U10 (2007) og U11 (2008) træner fra kl. 16.00 - 17.15

U12 (2005) og U13 (2004) træner fra kl. 17.15 – 18.30

     
   

Med-træner Bent Kristensen 

Træner FFI U15 fra Frederikshavn 

 

Cheftræner  Carsten Ravn

Træner i AaB

 Al kommunikation fra samarbejdsklubbernes ledere/trænere/forældre foregår via mail til undertegnede: do@aab-as.dk.

I de få tilfælde hvor mail ikke kan lade sig gøre, kan man også prøve at fange mig på mobilnummer 40 82 37 10.

Husk, at det stadig er den klub, som jeres dreng spiller i, som indstiller til AaB, hvilke spillere som skal deltage og ikke jer som forældre.

AaB har som hensigt, at sikre et længerevarende forløb for alle deltagende spillere især i de mindste årgange. Dog er det vigtigt for os, at have muligheden for at sortere spillere fra i alle årgange, da vi løbende tager nye spillere ind i de respektive årgange. Vi tilstræber dog, at alle nye spillere som minimum er sikret tre træninger.

Hvis AaB på et tidspunkt mener, at jeres søn har niveauet til at kunne begå sig på et af AaB's elitehold, kontakter vi først kontaktpersonen i den klub, hvor jeres søn spiller. Herefter ringer en af vores elitetrænere til jer som forældre, og hører om det kunne have interesse. Vi vil for det meste foreslå nogle prøve træninger, hvor begge parter kan se hinanden an, inden et permanent skifte kommer på tale. AaB's rekrutterer først når spilleren skal til at spille U13 eller U14. Vælger en spiller fra en samarbejdsklub at skifte på eget initiativ, til en af AaB's 1.holdstrupper fra U13 til U19, skal AaB underrette den klub, hvorfra spilleren er skiftet.

Ingen spillere behøver at melde afbud, medmindre, at det som minimum gælder tre talentskole træninger i træk. Det gøres ved at sende en mail til ovenstående email-adresse. Man kan løbende indstille nye spillere i alle fire årgange.

AaB har som hensigt, at sikre et længerevarende forløb for alle deltagende spillere især i de mindste årgange. Vi tilstræber, at alle nye spillere som minimum er sikret 3 gange træning.

Venlig hilsen

David Olsen T+ træner AaB Fodbold

do@aab-as.dk

Mobil: 5071 0326

FfI Fodbold - Fodboldvej 7 - DK-9900 Frederikshavn - Denmark - Phone: +45 9842 9127 - Mail: ffi@ffifodbold.dk