My Team
Dagens kampe Dagens resultater Get 2 Football

Retningslinjer FFI

Retningslinjer FFI Fodbold

Nedenstående er generelle retningslinjer for medlemmer og besøgende på Fodboldvej.

Cafeteria:

Det er kun personer som har cafeteriavagter der har adgang til cafeteriaet. Undtaget er dog personalet i FFI Fodbold. Der ydes ingen kredit ved køb i cafeteriaet. Betaling skal ske kontant. Der forefindes mobil dankort terminal og mulighed for MobilePay

Lån af klubhuset:

Det er muligt for alle hold i FFI Fodbold at låne klubhuset i forbindelse med træningslejr eller anden social begivenhed.

Ved lån og overnatning i klubhuset skal I kontakte vores inspektør Ronni Jensen på mobil 28 92 85 93 for at booke klubhuset.

Derudover skal I kontakte brandmyndighederne og det gøres på følgende måde:

Bemærk der skal være en ansvarlig kontaktperson i forbindelse med overnatningen.

Udfyld nedenstående formular og send den til Nordjyllands beredskab senest 7 dage før arrangementet. 

http://www.nordjyllandsberedskab.dk/sites/default/files/Midlertidig%20ov...

Drikkevarer skal købes gennem cafeteriaet – der må ikke medbringes egne drikkevarer.

Der må gerne tilberedes egen mad i køkkenet

Der skal være en ansvarlig FFI leder/forældre der har ansvaret for oprydning,  salg i cafeteria, og aflukning af klubhuset. Holdet sørger selv for oprydning efter lån af klubhuset.

Oprydning efter møder m.m.:

Lokalerne i klubhuset skal være pænt ryddet op efter brug. Alt service skal stilles i køkkenet i cafeteriaet.

Boldrum:

Det er kun trænere og ledere der må befinde sig i boldrummet. Spillerne henter materialer til deres årgang, som er placeret udenfor døren.

Kondirum:

U16 til senior spillere må anvende alt udstyr i kondirummet uden at en kyndig leder er tilstede.

Micro til U14 må ikke benytte udstyret uden at der en kyndig leder tilstede.

Brug af ultralyd må kun udføres af lægestab eller ledere med uddannelse i brugen af ultralydsmaskinen.

Støvleforbud:

Det er ikke tilladt at gå på gangene og i cafeteriaet i fodboldstøvler. Respekter venligst inspektørernes arbejde og hygiejnen for de øvrige brugere af klubhuset. Det er vigtigt at trænere/holdledere er foregangsbillede for dette og informerer spillerne herom

Fotografering:

Der er forbudt at tage billeder eller videofilme i omklædningsrummet uden forudgående accept fra modparten. Hvis modparten ikke har givet tilsagn om at der må tages billeder eller videofilmes vil det være en krænkelse af privatlivets fred og krænkeren vil blive stillet til ansvar herfor. Bestyrelsen har myndighed til at bortvise og uddele karantæne.

Rygning:

Der er totalt rygeforbud indendørs i klubhuset og på Stadion. Forbuddet gælder også ved alle festlige lejligheder. Rygere skal fremover nyde deres tobak udenfor.  Der er opsat mærkater med rygning forbudt. Der vil blive opstillet beholdere udenfor klubhuset hvor man kan aske cigaretterne.

Alkohol:

Alkohol og spiritus må ikke medbringes, og kan kun købes i cafeteriaet af personer over 18 år. Legitimation skal fremvises på forlangende.

Præstationsfremmende virkemidler:

Det er forbudt at anvende og indtage Anabole og Androgene Steroider (vækstfremmende hormoner) . Skulle dette undtagelsesvis ske, vil bestyrelsen tage stilling til hvilken sanktion der skal ske. Bestyrelsen har myndighed til at bortvise og uddele karantæne.

Påklædning:

Alle trænere, spillere og holdledere er forpligtiget til at benytte det udleverede Diadora træningstøj til træning og kamp på Fodboldvej og Stadion i henhold til kontrakt med Diadora.

Sponsorer:

Et hold/træner må ikke indgå kontrakt med en sponsor om levering af beklædning og tilbehør uden forudgående godkendelse fra den sponsoransvarlige. 

Baner Fodboldvej:

Alle hold skal overholde deres træningstider, som er tildelt, således ventende hold kan komme på banen til aftalt tid. Såfremt et hold ønsker at træne udover den normale træningsperiode skal de have anvist en anden bane af inspektøren.

Oprydning baner:

Mandag og torsdag bliver banerne klippet af kommunen. Det er derfor vigtigt at vi alle hjælper med oprydning da vi ellers risikerer at kommunen ikke klipper banerne. Trænerne skal sørge for koordinering af oprydning efter træning og kamp.  Dvs. at bolde, kegler, veste og andre materialer samles og medbringes tilbage til klubhuset. Målene skal flyttes ud af banefladerne efter træning.

Såfremt der mangler bolde efter optælling også efter at holdet har foretaget en grundig søgning, meddeles antallet af manglende bolde til vagthavende inspektør.

Holdkort og indberetning af kampe:

Træner eller holdleder skal udfylde elektronisk holdkort (fra U13) og indberette resultatet for holdet enten via DBU mobile fodbold App, mit DBU på PC (alle hold) . Vi henviser til menupunktet ”elektronisk holdkort”.  

Kampdage og flytning af kampe:

Vi ser helst at kampdage foregår lørdage, dels for at sikre kontinuitet i træningen og dels fordi der er cafeteriabemanding om lørdagen på Fodboldvej.

Forespørgsel på flytning af kampe skal ske til kampfordeler Ole Lyng  på kampfordeler@ffifodbold.dk  eller mobil: 40 47 07 87. Vi henstiller til tidlig ændring af kampe inden turneringen går i gang.

FfI Fodbold - Fodboldvej 7 - DK-9900 Frederikshavn - Denmark - Phone: +45 9842 9127 - Mail: ffi@ffifodbold.dk