My Team
Dagens kampe Dagens resultater Get 2 Football

Aktivitetsudvalg

Der oprettes aktivitetsudvalg fra U10 og opefter. Aktivitetsudvalget har ansvaret for udarbejdelse af de sportslige årsplaner og budgetter sammen med trænerne.

Der udpeges en cafeteriaansvarlig for hver årgang der tildeler vagter til cafeteriaet. Hver årgang får en ugentlig vagt om foråret og én om efteråret. En ugentlig vagt er fra mandag til torsdag fra kl. 17-21 og lørdag (kampdag) fra kl. 10-16 (afhængig af sidste kamp).

Der er altid minimum 2 på vagt ad gangen. Man bytter selv sin vagt indbyrdes i årgangen

  • Aktivitetsudvalget sørger for planlægning, organisering og afvikling af sociale- og sportslige aktiviteter for alle medlemmer i årgangen.
  • Aktivitetsudvalget iværksætter indhentning af sponsorkroner til afdelingen. Klubben har udarbejdet en informationsfolder med priser og muligheder for sponsorering.
  • Planlægning, organisering og gennemførelse af kørsel og holdlederfunktioner ved kampe
  • Eventuel frugtordning for holdene.
  • Udarbejdelse af adresselister (mobil og e-mail) over spillerne/forældrene samt facebook gruppe, hvor information kan udsendes.
  • Afvikling af forældremøder.
  • Organisering af diverse klubopgaver såsom Cup No. 1 og Cafeterievagter mv.

Sponsor indsamling:

I FFI Fodbold er fordelingen 75/25, hvor de 75% af sponsorindtægten går til holdet og 25% til klubben. Holdet må selv bestemme hvad pengene skal bruges til.

De 25% bruger klubben til aktiviteter for alle (specifiktræning, arrangementer, hjælp ved afdelinger der har behov)

 

 

 

FfI Fodbold - Fodboldvej 7 - DK-9900 Frederikshavn - Denmark - Phone: +45 9842 9127 - Mail: ffi@ffifodbold.dk